Działalność biznesowa
 
AfropolandConsulting
 
Afropoland Projects Ltd
Afropoland Spzoo
pilgrim ranch ltd
 
 Działalność społeczna

POLAFRO

 Instytut Afrykański
Partnerstwo dla Łodzi
Fundacja Chrs
John Godson Foundation
 
  Działalność misyjna
 
Pilgrim Mission International 
 
 

Działalność biznesowa


Afropoland Cinsulting Afropoland Spzoo Afropoland Projects Ltd Promo Communications pilgrim ranch ltd